Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Gió Tròn

VAN ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG GIÓ TRÒN   Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Gió Tròn

VAN ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG GIÓ TRÒN \ROUND VOLUME DAMPER 

  • Khuyến nghị lắp đặt Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Gió Tròn/ Recommended Application:

Van điều chỉnh lưu lượng gió tròn của Loa Thành được sử dụng để đóng hoàn toàn đường ống gió, điều chỉnh hoặc cân bằng lưu lượng trong hệ thống thông gió. Việc điều chỉnh góc mở của cánh Van điều chỉnh lưu lượng gió tròn được thực hiện bằng tay qua hai loại tay van là loại bánh răng hoặc loại tay gạt, hoặc điều chỉnh tự động bằng loại van gắn động cơ. Van ngoài tác dụng phân chia lưu lượng trên đường ống gió và các cửa gió, còn có tác dụng đóng ngắt những vị trí tạm thời không cần sử dụng. lớp học kế toán thực hành

Loa Thanh’s round volume damper can operate as a manual shut off or balancing volume control damper within round spiral ductwork. Manual or auto control blade by motorized.

  • Vật liệu Van Điều Chỉnh Lưu Lượng Gió Tròn/ Materials:

Thân và cánh van / body and blades: tôn mạ kẽm / GI sheet.

Tay van / Arm: tay gạt hoặc bánh răng / quadrant or gear box khoa hoc ve xuat nhap khau

Trục / Axles: thép tròn ϕ10 hoặc ϕ12 / Steel rod ϕ10 or ϕ12