DỰ ÁN NĂM 2014

FCC Vietnam 01

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà máy.

Số hợp đồng: LTHD-2014-010
Chủ đầu tư: Công ty TNHH FCC Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 3-2014
Nội dung công việc:
– Hệ thống ống gió, quạt hút gió chịu nhiệt
– Hệ thống khí nén.
– Hệ thống điện động lực và chiếu sáng.

FCC Vietnam 04

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho máy đúc áp lực

Số hợp đồng: LTHD-2014-014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH FCC Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 6-2014
Nội dung công việc:
– Hệ thống ống gió, quạt hút gió chịu nhiệt
– Hệ thống nước làm mát khuôn đúc
– Hệ thống Gas trung tâm.
– Hệ thống khí nén.
– Hệ thống điện động lực và chiếu sáng.

T2 Noi BaiTên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió
Số hợp đồng: LTHD-2014-043
Chủ đầu tư: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (T2 Nội Bài)
Nhà thầu chính: Yurtec corporation (Nhật Bản)
Thời gian thực hiện: 10-2014
Nội dung công việc:
– Hệ thống ống gió, quạt gió
Hệ thống điều hòa VRV IV cầu quay máy bay.