DỰ ÁN NĂM 2010

Nidec Nissin Vietnam 01

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho máy ép phun.

Số hợp đồng: LT/HĐ-2010/006

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nidec Nissin Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 02-2010
Nội dung công việc:
– Hệ thống điện động lực và điều khiển cho máy ép phun
Hệ thống hút khói mùi của khuôn đúc
– Hệ thống cấp và hồi nước Chiller
– Hệ thống khí nén.

Piaggio Vietnam 03

Tên dự án: Xây dựng phòng thí nhiệm, kiểm tra sản phẩm.

Số hợp đồng: Số/No: 38000140207
Chủ đầu tư: Piaggio Việt Nam
Nhà thầu chính: Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 4-2010
Nội dung công việc: có nên học xuất nhập khẩu
– Hệ thống điện
Hệ thống điều hòa
Hệ thống thông gió
– Hệ thống cấp nước tinh khiết RO

Molex Vietnam 01Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho phòng sản xuất.
Số hợp đồng: LT/HĐ-2010-009
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Molex Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Hanyou Jsc (Taiwan)
Thời gian thực hiện: 4-2010
Nội dung công việc:
– Hệ thống điện
Hệ thống điều hòa
Hệ thống thông gió
– Hệ thống Chiller
AIS Vietnam 02Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ khí cho nhà máy mới.
Số hợp đồng: LTHD-2010-036
Chủ đầu tư: Công ty TNHH AIS Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Yurtec corporation (Nhật Bản)
Thời gian thực hiện: 9-2010
Nội dung công việc:
– Hệ thống Chiller và Colling Tower
Hệ thống điều hòa, thông gió
– Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh
– Hệ thống cứu hỏa
– Hệ thống khí nén.
Denyo Vietnam 01Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ khí cho nhà máy mới.
Số hợp đồng: SEC-LTEC/DEN-10112010
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Denyo Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Sanyo E&C (Nhật Bản)
Thời gian thực hiện: 12-2010
Nội dung công việc:
Hệ thống điều hòa, thông gió
– Hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh
– Hệ thống cứu hỏa
– Hệ thống khí nén.
– Hệ thống Gas trung tâm.