DỰ ÁN NĂM 2016

Glonics Vietnam 01

Tên dự án: Lắp đặt hệ thống thông gió cho khu vực sản xuất điện tử

Số hợp đồng: LTHD-2016-004
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bujeon Việt Nam (Hàn Quốc)
Nhà thầu chính: làm việc trực tiếp với chủ đầu tư
Thời gian thực hiện: 01-2016 khóa học về xuất nhập khẩu
Nội dung công việc:
– Hệ thống ống gió
– Hệ thống quạt hút gió.

S.E.I Electronics 01Tên dự án: Lắp đặt hệ thống cơ khí cho nhà máy số 1
Số hợp đồng: LTHD-2016-006
Chủ đầu tư: Công ty TNHH S.E.I No.1 Electronic Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Hanyou E&C (Taiwan)
Thời gian thực hiện: 02-2016
Nội dung công việc:
– Hệ thống ống gió
– Hệ thống Chiller, AHU, OA-AHU
– Hệ thống khí nén.
TUV 01Tên dự án: Lắp đặt hệ thống cơ điện cho phòng thí nghiệm tương thích điện từ
Số hợp đồng: LTHD-2016-008
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam (Đức)
Nhà thầu chính: VICON (Việt Nam)
Thời gian thực hiện: 01-2016
Nội dung công việc:
– Hệ thống điều hòa thông gió
– Hệ thống điều hòa khống chế nhiệt độ và độ ẩm cho phòng thí nhiệm tương thích điện từ.
– Hệ thống chữa cháy tự động.
S.E.I No.2 Electrinics 2Tên dự án: Lắp đặt hệ thống cơ khí cho nhà máy số 2
Số hợp đồng: LTHD-2016-010
Chủ đầu tư: Công ty TNHH S.E.I No.2 Electronic Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Hanyou E&C (Taiwan)
Thời gian thực hiện: 04-2016
Nội dung công việc:
– Hệ thống ống gió
– Hệ thống Chiller, AHU, OA-AHU
– Hệ thống khí nén.
Loathanh Hoangduong

Tên dự án: Cung cấp ống gió và phụ kiện

Số hợp đồng: LTHD-2016-012
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Hoàng Dương Corporation (Việt Nam)
Thời gian thực hiện: 05-2016
Nội dung công việc:
– Cung cấp ống gióphụ kiện, quy mô 6.000m2

Loathanh Nesle'Tên dự án: Cung cấp ống gió và phụ kiện
Số hợp đồng: LTHD-2016-016
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nestle’ Việt Nam
Nhà thầu chính: PKH Corporation (Việt Nam)
Thời gian thực hiện: 06-2016
Nội dung công việc:
– Cung cấp ống gióphụ kiện, quy mô 10.000m2