Van Gió Một Chiều Chữ Nhật

 van gió một chiều chữ nhật  

VAN GIÓ MỘT CHIỀU CHỮ NHẬT /RECTANGULAR CHECK DAMPER

Recommended Application:

Van gió một chiều chữ nhật / vuông của Loa Thành được sử dụng cho việc đóng mở tự động các đường ống gió trong hệ thống thông gió bằng nguyên tắc cân bằng áp suất. Đối với hệ thống quạt lắp song song, chung một đường ống gió, van một chiều giúp cho việc chống thổi ngược khi một quạt dừng hoạt động. Van một chiều chỉ có tác dụng khi được lắp đặt với cánh nằm ngang.

Loa Thanh’s rectangular check damper is designed for automatic shut off of individual section of ventilation system. In a multi fan installation, CD prevents back draught through the non-operating fans. CD has to be installed with blade running horizontally.

  • Vật liệu Van Gió Một Chiều Chữ Nhật / Materials:

Thân và cánh van / Body and blades: tôn mạ kẽm / GI sheet hoặc Inox / SUS khoa hoc ve xuat nhap khau

Bích / flange: TDF hoặc thép góc / TDF or angle steel flange.

Trục / Axles: thép tròn ϕ10 hoặc ϕ12 / Steel rod ϕ10 or ϕ12