DỰ ÁN NĂM 2009

Piaggio Vietnam 01

Tên dự án: Xây dựng phòng thí nhiệm, kiểm tra sản phẩm.

Số hợp đồng: 38000140207
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Ytalia)
Nhà thầu chính: Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 4-2009
Nội dung công việc:
– Hệ thống điện
Hệ thống điều hòa
Hệ thống thông gió
– Hệ thống cấp nước tinh khiết RO

ASTI PHOTO 2007.08.09-04

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió cho dây chuyển sản xuất vi mạch.

Số hợp đồng: LT/HĐ-2009/0029
Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện tử ASTI Hà Nội (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 7-2009
Nội dung công việc:
Hệ thống điều hòa
Hệ thống thông gió

Nidec Nissin Vietnam 02Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho máy ép phun.
Số hợp đồng: LT/HĐ-2009/0051
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nidec Nissin Việt Nam (Nhật Bản)
Nhà thầu chính: Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện: 10-2009
Nội dung công việc:
– Hệ thống điện động lực và điều khiển cho máy ép phun
Hệ thống hút khói mùi của khuôn đúc
– Hệ thống cấp và hồi nước Chiller
– Hệ thống khí nén.