Thành lập Cụm công nghiệp Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

   Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4945/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
   Theo đó, thành lập Cụm công nghiệp Kim Quan tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với quy mô 10,7ha.
   Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp và tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.
   Thạch Thất là huyện có nhiều làng nghề, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, việc thành lập Cụm công nghiệp Kim Quan sẽ giải quyết được vấn đề mặt bằng sản xuất và quản lý môi trường với các doanh nghiệp.

Tin Liên Quan