Thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4943/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. học kế toán tổng hợp
Theo đó, thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I tại xứ đồng Ao, thuộc 02 thôn Phú Hòa và Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với quy mô 14,71 ha. học xuất nhập khẩu ở đâu
Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp và tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định./.

Tin Liên Quan