Thành lập cụm Công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

   Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
   Theo đó, thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội có quy mô 10,7ha.
   Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất; tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp và tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.
   Chàng Sơn là làng nghề mộc, gỗ mỹ nghệ, đan quạt nổi tiếng hàng trăm năm nay. Với nhu cầu thị trường ngày càng lớn, các sản phẩm của Chàng Sơn như tủ chè, tràng kỷ, sập, phản, giường, cầu thang, tủ bếp, đồ thờ … ngày bán chạy. Điều đó tạo nên thách thức về mặt quản lý làng nghề như ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn … Việc thành lập cụm Công nghiệp Chàng Sơn sẽ giúp chính quyền và người dân giải quyết song hành những vấn đề về phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sống.

Tin Liên Quan