Tiêu Âm

TIÊU ÂM / SILENCER:

  • Hình ảnh minh họa / Figures:TIÊU ÂM
  • Khuyến nghị lắp đặt / Recommended Application:
  • Sản phẩm tiêu âm của Loa Thành được sử dụng trong các đường ống truyền tải không khí của hệ thống điều hòa thông gió. Lớp vỏ được chế tạo từ tôn mạ kẽm với góc nối làm bằng phương pháp ghép mí dọc. Hai đầu tiêu âm thường được làm thành bích để dễ dàng kết nối với hệ thống truyền tải, khoảng tiếp giáp giữa bích và lớp lõi thường được che phủ bằng tôn mạ kẽm, kết nối bằng đinh rút và gắn keo. Vật liệu tiêu âm thường là bông thủy tinh hoặc bông khoáng, được bọc trong lớp vải bố công nghiệp và bao phủ bên ngoài cùng là lớp tôn soi lỗ mạ kẽm, tạo thành các tấm vách tiêu âm hoàn chỉnh. Các vách này được lắp song song với nhau, được tạo hình sao cho đầu vào không khí có hình dạng bán nguyệt và đầu ra hình chuốt nhọn để đảm bảo giảm thiểu tổn thất áp suất.
  • Loa Thanh’s silencers are designed for soun absorbtion in air duct distribution. The casing shall be manufactured from high quality galvanised mild steel sheet with Pittsburgh corner seams. Mild steel end flanges shall be provided pop-riveted and sealed to the case. These shall be finished with zinc-rich primer or hotdipped galvanised after fabrication if requested. Acoustic splitters shall have a folded profile or semi-circular inlet fairing with tapered discharge profile to minimise pressure drop and regenerated noise. Airways shall be straight and parallel. The infill material shall be either rockwool or fibreglass as specified by the manufacturer. The infill material shall be covered with a gauze scrim to prevent erosion of the fibres, then encased in galvanised perforated sheet metal.
  • Vật liệu / Materials:
  • Vỏ / casing-duct wall: tôn mạ kẽm / GI sheet.
  • Bích / flange: TDF hoặc thép góc / TDF or angle steel flange.
  • Vách / Acoustic splitter: tôn soi lỗ và vải bố công nghiệp / perforated sheet metal and gauze scrim.
  • Vật liệu tiêu âm / Absorbtion material: bông thủy tinh hoặc bông khoáng / rockwool or fiberglass.