Chân Rẽ Ống Gió

CHÂN RẼ ỐNG GIÓ / TAKE OFF:

  • Hình ảnh minh họa / Figures:
  • CHÂN RẼ ỐNG GIÓ

Chân rẽ vuông – vuông

Rectangular – rectangular take off

Chân rẽ vuông – tròn

Rectangular – round take off

  • Vật liệu / Materials:
  • Thân / body: tôn mạ kẽm hoặc thép không gỉ #201, 304 / GI sheet or SUS #201, 304.
  • Bích / flange: TDF hoặc thép góc / TDF or angle steel flange.
  • Khuyến nghị lắp đặt / Recommended Application:
  • Chân rẽ ống gió của Loa Thành dùng để lắp đặt trên các đường trục chính ống gió, mục đích tạo nhánh cho các đường trục phụ ống gió.
  • Loa Thanh’s take off is designed with a main duct branching into many subsidiary branch ducts, it allow a small portion of the flow in the main duct to be diverted into each branch duct.