Cửa Gió Hồi Nan Kép

  • Hình ảnh minh họa / Figures:

CỬA NAN KÉP

  • Khuyến nghị lắp đặt / Recommended Application:
  • Cửa gió hồi nan thẳng của Loa Thành thường được sử dụng cho hệ thống hồi gió, trong một số trường hợp đặc biệt có thể sử dụng cho hệ thống cấp gió. Loại cửa này thường được được lắp trên trần, vách tường hoặc lắp trực tiếp vào ống gió. Chúng tôi có hai loại là cửa gió nan bầu dục và nan cong.
  • Loa Thanh’s return air grilles are normanlly used for return air system, also applicable for supply air terminals at large air volumes. Available for ceiling, wall installation or directly on duct body. We have to blade type are: oval blade and semicircle blade.
  • Vật liệu / Materials:
  • Được chế tạo bằng vật liệu nhôm định hình. Sau đó sơn hoàn thiện màu trắng hoặc mầu theo yêu cầu.
  • Extruded Aluminum materials. Baked white Powder coat of Custom – Picked Colors available.
  • Tiêu chuẩn chế tạo / Fabrication specification:
Kt mặtFace size Kt cổNeck size Kt hộp gióBox size Tốc độVelocity Lưu lượngFlow rate Độ ồnLw
mm x mm mm x mm mm x mm m/s m3/h dB
300 x 100200 x 150 255 x 55155 x 105 260 x 60160 x 110 2 216 <20
2.5 270 <20
3 324 20
3.5 378 20
400 x 100250 x 150 355 x 55205 x 105 360 x 60210 x 110 2 252 <20
2.5 315 <20
3 378 20
3.5 441 20
350 x 150250 x 200 305 x 205205 x 155 310 x 210210 x 160 2 288 <20
2.5 360 <20
3 432 22
3.5 504 24
600 x 100400 x 150 555 x 55355 x 105 560 x 60360 x 110 2 432
2.5 540 11
3 648 18
3.5 756 25
700 x 125550 x 150 655 x 80505 x 105 660 x 85510 x 110 2 648
2.5 810 13
3 972 21
3.5 1134 26